Skip to main content
Het zijn explosieve tijden voor de economie: de Coronapandemie, het tekort aan geschoolde werknemers, de inflatie en de energiecrisis eisen hun tol. En dat niet alleen. Tegelijkertijd worden veel industrieën geconfronteerd met nieuwe behoeften van klanten. Het sleutelwoord is massaproductie op maat. Steeds meer consumenten keren zich af van kant-en-klare goederen en raken gewend aan het aanpassen van producten als auto’s, fietsen en computers met online configuratoren. De druk op bedrijven neemt dus van verschillende kanten toe. Bedrijven moeten kosten besparen, personeel handig inzetten en tegelijkertijd flexibeler produceren.

Eén mogelijke route: de automatisering van processen. Waarom? Er zijn robots genoeg. Die voeren desgewenst de klok rond routinetaken uit – bijvoorbeeld pick-and-place taken op een lopende band. Zonder moe te worden. Zonder ziek te worden. Zonder fouten te maken. En ze hebben geen verwarming of licht nodig. Bedrijven verkorten doorlooptijden en productiekosten en komen in combinatie met netwerken en intelligente software een stap dichter bij een slimme fabriek voor massaproductie op maat. En versterken zo hun concurrentievermogen. Voordelen zonder einde. Maar desondanks kijken lang niet alle bedrijven naar de mogelijkheden van automatisering. Vooral bij de kleinere ondernemingen kijken veel bedrijven nog kritisch naar het gebruik ervan.

Maar waarom staan veel kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) sceptisch tegenover automatisering? Omdat veel bedrijven het onderwerp associëren met veel kennis, moeite en hoge investeringskosten. Dat blijkt ook uit een onderzoek van het automatiseringstechnologieconcern ABB, dat in oktober 2021 1.000 besluitvormers van Duitse KMO’s ondervraagd heeft. Volgens de studie noemde 45,5 procent van de ondervraagden kostenaspecten als belemmering voor het gebruik van robotica, 20,3 procent scepsis bij werknemers en 20,2 procent een gebrek aan automatiseringsconcepten.

Maar er is ook een gouden rand aan de donderwolk; en hier benadrukken de respondenten het potentieel van automatisering bij KMO’s. Zo verwacht 62,5 procent een bijzonder sterke toename in de logistieke sector, 29,9 procent in de farmaceutische industrie, 23,3 procent in de gezondheidszorg en 29,8 procent in de levensmiddelenindustrie.

Hoe bedrijven omgaan met automatisering blijkt ook uit een onderzoek van Deloitte, een internationaal bedrijf in het bedrijfsleven met diensten op het gebied van financiën en risicoadvies. De belangrijkste bevinding van het onderzoek onder 2.750 KMO’s in 2021: de Coronapandemie werkte wereldwijd als een katalysator en versterkte relevante trends plotseling exponentieel. Volgens het onderzoek reageerde 69 procent van de respondenten op de pandemie door hun digitale transformatie te versnellen. Tot de belangrijkste geplande technologie-investeringen behoort IT-beveiliging. Voor de veel bedrijven volgen investeringen in data analytics en business intelligence op de tweede plaats, en procesautomatisering op de derde. Hier heeft 35 procent van de respondenten een investering gepland. Omgekeerd betekent dit echter dat 65 procent afziet van geld uitgeven aan automatisering, ondanks het katalyserende effect. Waarschijnlijk vrezen ze ook te hoge kosten en te veel inspanning.

Maar kosten, gebrek aan kennis en hoge inspanning zijn geen argumenten meer tegen automatisering. Terwijl robotarmen voor de industrie, inclusief besturing en licenties, vroeger slechts voor enkele tienduizenden euro’s verkrijgbaar waren, zijn de kosten dankzij goedkope automatisering allang vele malen gedaald. Dat geldt ook voor de complexiteit van de programmering. Een voorbeeld: het platform RBTX.com – een marktplaats voor goedkope robotica (LCR) waarop fabrikanten LCR-componenten aanbieden die op elkaar zijn afgestemd en direct kunnen worden gecombineerd. Daaronder zijn robotarmen die door igus uit kunststof zijn gespuitgiet, zoals de Rebel Cobot, die slechts 3.513 euro kost. Ook honderden grijpers, vision systemen en besturingen die net zo eenvoudig te bedienen zijn als een smartphone. Een marktplaats die automatisering bijna net zo gemakkelijk maakt als spelen met Lego.

Honderden bedrijven hebben hun processen al geautomatiseerd met goedkope robotica. De LCA-robots helpen in de horeca bij het tappen en uitdelen van bier. Ze helpen boeren bij het oogsten van komkommers, waarvoor steeds minder arbeiders te vinden zijn. En ze laden en lossen CNC-machines in metaalverwerkende bedrijven. Alle gebruikers profiteren van een snel rendement op de investering. Als de automatiseringsoplossing goed gepland is, zijn de kosten na zes tot twaalf maanden terugverdiend. Daarna neemt de winst blijvend toe.

Conclusie: Automatisering helpt KMO’s hun productiedoelen te bereiken met minder middelen en in minder tijd. Vooral met goedkope robotica is het mogelijk dat investeringen zich in recordtijd terugverdienen en navenant risicoloos worden. Het is echter belangrijk contact op te nemen met robotfabrikanten, professioneel advies in te winnen over de keuze van componenten en kostentransparantie te creëren. Dan staat niets het betreden van de robottoekomst in de weg.

Leave a Reply