Schade aan glijlagers: oorzaken, symptomen en preventieve maatregelen - igus Blog Belgien

Schade aan glijlagers: oorzaken, symptomen en preventieve maatregelen

Sven Dolahsek | 12 July 2023

Glijlagers zijn een belangrijk onderdeel van machines en systemen omdat ze een wrijvingsarme beweging tussen twee componenten mogelijk maken, waardoor slijtage wordt verminderd. Helaas kunnen glijlagers ook schade oplopen die kan leiden tot machinestoringen. In deze blogpost wordt uitgelegd hoe glijlagers beschadigd raken en hoe je die schade systematisch kunt analyseren en voorkomen.

Hoe raken glijlagers beschadigd?

Schade aan glijlagers heeft verschillende oorzaken. Een veel voorkomende is slijtage door beweging van glijlagers. Dit kan leiden tot slijtage van het glijlagermateriaal. Een andere oorzaak is corrosie door binnendringend vocht in het lager. Ook overbelasting, onvoldoende smering en materiaalmoeheid kunnen schade aan glijlagers veroorzaken.

De schade inspecteren

De eerste stap bij het analyseren van glijlagerschade is inspectie. Je moet de schade zorgvuldig onderzoeken om het type te bepalen. Glijlagers kunnen beschadigd raken door slijtage, materiaalmoeheid, overbelasting en corrosie. Het type schade geeft belangrijke aanwijzingen over wat de oorzaak zou kunnen zijn.

Analyse van de gebruiksomstandigheden

Na het inspecteren van de schade moet je de gebruiksomstandigheden van het glijlager analyseren. Dit omvat het controleren van de smering, belasting, snelheid en temperatuur. Overbelasting kan het glijlager beschadigen. Onvoldoende smering verhoogt de wrijving en versnelt de slijtage. Te hoge temperaturen kunnen het materiaal ook verzwakken.

Het smeermiddel analyseren

Het smeermiddel speelt een belangrijke rol in de prestaties van glijlagers. Analyse van het smeermiddel kan informatie geven over of het smeermiddel deed wat het moest doen of dat er problemen waren. Het is belangrijk om het smeermiddel te controleren op verontreinigingen en slijtagedeeltjes, omdat deze het smeermiddel kunnen aantasten en de glijlagers kunnen beschadigen.

Analyseer het materiaal

Materiaalanalyse is een belangrijke stap bij het beoordelen van schade aan glijlagers. Het glijlagermateriaal wordt geanalyseerd om te bepalen of het aan de eisen voldoet of dat er sprake is van materiaalmoeheid of -breuk. Bij materiaalanalyse kan gebruik worden gemaakt van niet-destructieve testmethoden zoals röntgenstralen of ultrasoon testen.

De resultaten beoordelen

Nadat de schadeanalyse is voltooid, moeten de resultaten worden geëvalueerd om de oorzaak van de schade vast te stellen. Het is belangrijk om de oorzaak van de schade te kennen om geschikte maatregelen te kunnen nemen om toekomstige schade te voorkomen. Als de oorzaak van de schade is gevonden, kunnen er stappen worden ondernomen om soortgelijke schade te voorkomen.

Preventief onderhoud

Preventief onderhoud is essentieel om schade aan glijlagers te voorkomen. De glijlagers worden regelmatig onderhouden en geïnspecteerd zodat problemen in een vroeg stadium worden opgespoord en verholpen. Regelmatig onderhoud kan ervoor zorgen dat glijlagers langer meegaan en minder snel beschadigd raken.

Geschikte materialen gebruiken

Het gebruik van geschikte materialen is een andere belangrijke factor bij het voorkomen van schade aan glijlagers. Het is belangrijk om materialen te kiezen die voldoen aan de toepassingseisen. De keuze van het verkeerde materiaal kan leiden tot materiaalmoeheid en schade.

Gebruiksomstandigheden controleren

Het is ook belangrijk om de bedrijfsomstandigheden te controleren om schade aan de glijlagers te voorkomen. De belastingen, snelheden, temperaturen en smeringsomstandigheden moeten regelmatig worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het glijlager onder de juiste omstandigheden werkt.

Conclusie

Schade aan glijlagers kan leiden tot machine- en fabrieksstoringen, die veel geld kunnen kosten. Om dergelijke schade te voorkomen is het belangrijk om de lagers systematisch te analyseren en preventieve maatregelen te nemen. Preventief onderhoud, geschikte materialen en controles van de bedrijfstoestand kunnen schade helpen voorkomen. Een systematische analyse kan bijdragen aan het vaststellen van de oorzaak, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen om toekomstige schade te voorkomen.

We ondersteunen je graag bij het analyseren van schade! Heb je hulp nodig bij het analyseren van beschadigde glijlagers? Onze ervaren toepassingstechnici werken ter plaatse of op afstand met je samen om het betreffende geval te onderzoeken en je te helpen bij het vinden van het juiste product voor jouw toepassing.

Comment on this article

Please write a comment.

Your comment will be moderated by an admin before activation.
Article keywords:

advies maintenance

Newsletter:

Choose a topic now