PSA/MPET/ATS en igus slaan de handen in elkaar voor een groenere planeet! - igus Blog Belgien

PSA/MPET/ATS en igus slaan de handen in elkaar voor een groenere planeet!

Sven Dolahsek | 8 January 2024

Bij deze terminal operator in de haven van Antwerpen wordt zeer bewust nagedacht over de vergroening van de industrie vanuit enerzijds een belangstelling voor de planeet en anderzijds de overtuiging dat ook toekomstige generaties er nog van moeten kunnen genieten. In dat opzicht worden verschillende initiatieven opgezet die onder andere ook het recycleren en reduceren van de afvalberg moeten stimuleren.

Eén van deze initiatieven is het werken met het Chainge Program van igus, want ook bij igus speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol. De igus kunststof kabelrupsen zijn omwille van hun smeringsvrij karakter op zich al een mooi alternatief, maar op een gegeven moment bereiken deze ook het einde van hun levensduur en zijn ze aan vervanging toe.

Zo ook dus met de kunststof kabelrupssystemen op de STS kranen bij PSA/MPET/ATS. In plaats van dat deze nu bij de afvalberg terecht komen, zullen deze via het igus Chainge Program worden teruggestuurd en gerecycleerd.  Het materiaal wordt versnipperd tot granulaat en opnieuw op verschillende plaatsen in de productie ingezet!
Dit kan bovendien voor eender welke rups; dus onafhankelijk van de fabrikant. Igus neemt trouwens de gehele organisatie van het terugsturen op zich, dus geen extra kopzorgen voor onze klant.

Een win-win voor beide partijen dus! Igus heeft nieuw inzetbaar materiaal en onze klant PSA/MPET/ATS heeft minder afval én ontvangt er nog een leuke aankoopvoucher bovenop voor het afgegeven materiaal.
Deze voucher wordt berekend op het eindgewicht; wat gezien de lange lengte van deze kabelrupsen op dergelijke kraantoepassingen, al snel resulteert in enkele tonnen kunststof per jaar en dus een mooi aankoopbedrag voor verdere investeringen!

Alle partijen gebaat, maar bovenal wordt het milieu hierbij gespaard en dragen beide partijen zo hun steentje bij aan de circulaire economie.

Comment on this article

Please write a comment.

Your comment will be moderated by an admin before activation.