Wat is lean management en hoe werkt u lean? - igus Blog Belgien

Wat is lean management en hoe werkt u lean?

Kate Meerschaut | 4 August 2020

Lean management is een aanpak voor continue procesoptimalisatie. Het omvat het efficiënte ontwerp van de hele waardeketen. Door gebruik te maken van verschillende methoden, procedures en denkprincipes, streeft het naar het harmoniseren van processen en het produceren van een holistisch productiesysteem zonder afval (lean productie).

Oorsprong van lean management. Lean management” heeft haar wortels in de automotive industrie. In de jaren dertig van de vorige eeuw, introduceerde Toyota het Toyota Productie Systeem (TPS) vanwege de schaarste aan grondstoffen, politieke isolatie en bezuigingingsmaatregelen om de hoeveelheid afval te reduceren.

Het concept van lean management kan worden toegepast in verschillende sectoren van de industrie. De focus ligt op activiteiten met toegevoegde waarde waarvoor de klant betaalt. In het dagelijkse werk worden echter acties uitgevoerd die niet kunnen bijdragen aan de waardevermeerdering of zelfs extra kosten veroorzaken. Dit is vaak het gevolg van inefficiënte processen, die kunnen leiden tot wachttijden, onnodige communicatie en ingewikkelde werkstappen. Daarom wordt de verspilling van hulpbronnen en werktijd specifiek behandeld.

De 7 typen afval

Om een gestroomlijnde manier van werken mogelijk te maken, moet elk type afval en een bedrijfsproces worden geïdentificeerd. De Lean Management theorie beschrijft zeven typen activiteiten zonder toegevoegde waarde:

Echter, een proces zonder afval is amper mogelijk. Daarom richt lean management zich op het reduceren van de hoeveelheid afval tot een voorgedefinieerd en realiseerbaar optimum. Daarnaast worden vijf principes gebruikt:

De 5 lean principes

Definitie van de waarde vanuit het gezichtspunt van de klant

De vereisten en behoeften van de klant staan in het middelpunt. De producten moeten overeenkomen met de ideeën van de klant en moeten exact aan zijn behoeften worden aangepast. Productieplanning is bedoeld om dit doel te realiseren.

Analyse van de waardestroom

Tijdens de analyse, worden de processen in subgebieden opgedeeld en geanalyseerd. Uiteindelijk moeten alle processen binnen de waardeketen worden afgestemd met de waardestroom.

Implementatie van het stroomprincipe

Er van uit gaande dat deze waardestroom zo soepel mogelijk loopt zonder onderbrekingen, kan afval worden voorkomen. Daarom worden de stappen van een waardestroom in een geschikte volgorde gebracht en op elkaar aangepast.
Dit wordt gedaan door te vragen of ze gelijktijdig of na elkaar optreden en hoe knelpunten kunnen worden vermeden.

Introductie van het trekprincipe

Vaak produceren bedrijven met als doel de volledige benutting van de capaciteit, en “duwen” de producten onafhankelijk van de concrete vraag door de afzonderlijke productiestappen (=duw-principe).
In tegenstelling daarvan produceert het trekprincipe overeenkomstig specifieke behoeften. Ideaal gesproken is er geen opslag nodig en zijn er geen wachttijden.

Continue verbetering

Het constante nastreven van perfectie is één van de centrale uitgangspunten van lean management. Met de continue verbetering en de ontdekking van elke nieuwe mogelijkheid voor verbetering is het doel om altijd een optimale toestand te bereiken.

readychain® voorbeeld

Lean werken met readychain® en readycable®

igus® producten ondersteunen uw bedrijf op een “lean” werkwijze. igus® biedt 100% geteste, voorgeassembleerde kabels met connectoren (readycable®) en kabelrupsen (readychain®) volledig geassembleerd met kabels en connectoren.

1 Overproductie

Geen meter kabel te veel: Een oplossing die op maat is gemaakt voor uw toepassing

2 Voorraad

Just in time: reduceer uw voorraad met tot wel 50%

3 Transport

Slechts één weg voor een compleet systeem, in plaats van vele transportroutes voor individuele onderdelen

4 Wachten

Verkort uw doorvoertijd met tot wel 95%

5 Beweging

Eén contact: alles uit één hand – direct van de fabrikant

6 Inadequate instrumenten/methoden

Eliminatie van onderbrekingen in de assemblage door installatie-klare systemen

7 Defecten

Betrouwbare kwaliteit door 100% geteste componenten

Ga voor meer informatie over readychain® en readycable® naar onze website.

Comment on this article

Please write a comment.

Your comment will be moderated by an admin before activation.
Article keywords:

bekabeling kabelrupsen lean rupsen

Newsletter:

Choose a topic now