Wat doe je met oude kunststof kabelrupsen ?!

Kate Meerschaut | 9 March 2021

Kunststofrecyclingprogramma voor kabelrupsen.

In de meeste fabrieken is de gebruikelijke procedure om kabelrupsen van de machines te verwijderen en in industriële afvalbakken te gooien. Vaak worden de kunststoffen vervolgens verbrand. Het recycleren van de kettingen komt zelden voor, omdat de kosten om de verschillende materialen in een product te scheiden en te recycleren tot bruikbaar granulaat, te hoog zijn.

Als onderdeel van het “igus Green Chainge Recycling Program” kunnen gebruikers hun plastic kettingen voor recycling naar igus sturen, ongeacht de fabrikant.

Het doel van het programma is om het plastic uit kabelrupsen te recycleren en te hergebruiken voor nieuwe producten. Naar materiaalsoort worden de kunststoffen gesorteerd, schoongemaakt, versnipperd en verpakt. Ze kunnen vervolgens worden hergebruikt voor productie.

Als u meer wilt weten, worden de stappen opnieuw uitgelegd op https://recycling.igus.com/.

Belangrijke informatie: In Duitsland wordt momenteel slechts 16% van het plastic afval gerecycleerd. Wereldwijd is het cijfer zelfs nog lager. Het meeste wordt verbrand of naar het buitenland verscheept: slechts ongeveer 16% van het in Duitsland geproduceerde plastic afval wordt hergebruikt voor nieuwe producten (Plastikatlas 2019). De EU werkt ook aan nieuwe regels voor het gebruik van gerecycleerd plastic, waarbij wordt gestreefd naar een recyclingpercentage van 25% voor de verwerking van plastic in 2025.

Comment on this article

Please write a comment.

Your comment will be moderated by an admin before activation.
Article keywords:

Newsletter:

Choose a topic now