Hoe u uw ecologische voetafdruk kunt verkleinen – igus Blog Belgien

Hoe u uw ecologische voetafdruk kunt verkleinen

Kate Meerschaut | 5 July 2022

Het doel om de CO2-uitstoot te verminderen is verankerd geraakt in veel bedrijfsstrategieën en strategieën voor het verminderen van uw ecologische voetafdruk zijn de voorhoede geworden voor bedrijfsgroei. De noodzaak van dit doel is de laatste jaren urgenter geworden door de snelle veranderingen in klimaatverandering. We zitten midden in een crisis en tenzij we allemaal hetzelfde doel nastreven om zo CO2-neutraal mogelijk te worden, hebben we grote problemen. Maar weet u hoe u uw ecologische voetafdruk binnen een bedrijf kunt verkleinen? Bij igus® hebben we het doel om in 2025 klimaatneutraal te zijn. Hier zijn een paar manieren waarop we van plan zijn dit te bereiken.

De New York Times schreef een stuk dat een goed overzicht geeft van wat we allemaal kunnen doen om uw ecologische voetafdruk te verkleinen, dat u hier kunt lezen.

Hoe u uw ecologische voetafdruk kunt verkleinen

Er zijn veel dingen die bedrijven kunnen implementeren om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. In 2021 genereerde igus® 31,2% minder CO2-uitstoot op ons hoofdkantoor en onze productielocatie in Keulen dan in 2020.

Dit aantal omvat Scope 1 en Scope 2. Als u niet bekend bent met deze termen, kan deze blog u wellicht helpen met een korte uitleg van de term ‘scope’ en voorbeelden van welke emissies binnen welke scope vallen en of deze als direct of indirect worden beschouwd.

In het begin worstelden we met alle terminologie en vergelijkingsmethoden, dus we investeerden in ingenieurs wiens kernfocus duurzaamheidsdoelen zijn en werken aan projecten die deze zullen bereiken.

CO2 verminderen als individu

Als particulier zijn velen van ons zich bewust van de fundamentele manieren waarop we het CO2-verbruik gemakkelijk kunnen verminderen: minder autorijden, minder vlees consumeren, efficiëntere methoden vinden om onze huizen van brandstof te voorzien en lokaal winkelen. Dit zijn relatief eenvoudige stappen om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Maar hoe zit het met bedrijven en industrieën?

CO2 verminderen als bedrijf

Veel landen wereldwijd ondertekenden de Overeenkomst van Parijs, een juridisch bindende overeenkomst over klimaatverandering. Het is een gezamenlijk doel om ervoor te zorgen dat de temperatuur van de opwarming van de aarde in 2021 onder de 2 graden blijft, bij voorkeur zo laag als 1,5 graad. statistieken geleverd.

Scope – drie gebieden voor vergelijkbaarheid van emissies

In 2011 is het Broeikasgasprotocol ingevoerd. Dit is een document dat de uitstoot van bedrijven onderverdeelt in 3 categorieën: Scope 1, scope 2 en scope 3

Scope 1 – directe emissies

Scope 1 omvat alle emissies die een bedrijf of organisatie direct veroorzaakt. Directe emissies zijn onder meer bedrijfswagens, verbrandingsprocessen, koelvloeistoffen, stoomopwekking en lekkages van systemen zoals airconditioning. Verbrandingsprocessen kunnen afkomstig zijn uit de productie: de verbrandingsmotor van een veegmachine of de noodstroomvoorziening van een gebouwverwarmingssysteem.

Scope 2 – indirecte emissies

Indirecte emissies zijn onder meer warmte, elektriciteit en stoom die bedrijven inkopen bij externe leveranciers. De ecologische voetafdruk van een bedrijf hangt af van hoe ‘groen’ de opwekking van deze ingekochte energie is.

Scope 3 – indirecte emissies in de toeleveringsketen

Scope 3 omvat alle emissies die afkomstig zijn van externe onafhankelijke bronnen maar een gevolg zijn van de activiteiten van het bedrijf:

 • reizen van werknemers naar de werkplek
 • afval van productie en dagelijks werk
 • transportmateriaal
 • waterverbruik door medewerkers en productie
 • brandstofverbruik door leveranciers
 • levering van producten aan klanten
 • afval van producten die door klanten zijn weggegooid

Door de diversiteit aan Scope 3 emissies is de berekening zeer complex en momenteel nog grotendeels gebaseerd op schattingen.

Hoe verkleint igus® zijn ecologische voetafdruk?

Op het hoofdkantoor en de productielocatie van igus® in Keulen willen we in 2025 klimaatneutraal zijn. De overstap naar groene stroom en klimaatneutraal gas in 2021 was een belangrijke stap in de richting van dit doel. Maar er gebeurt nog veel meer:

 • In de productie worden oudere, energie-intensieve spuitgietmachines geleidelijk vervangen door nieuwe, energiezuinigere exemplaren
 • Verlichting in productiehallen wordt momenteel omgebouwd naar LED
 • Dankzij het uitgebreide lekkagebeheer is er energie bespaard bij de productie van perslucht
 • In het productgebied glijlagers is nu de ECO-productlijn beschikbaar, waarin glijlagers worden gemaakt van regranulaat uit ons eigen productieafval.
 • Ons ‘chainge‘-programma – oude plastic kabelrupsen van bedrijven terugnemen en recyclen. De kettingen kunnen van elke fabrikant zijn
 • In april 2022 lanceerden we het eerste product gemaakt van dit gerecyclede materiaal, de E2.1.CG cradle-chain kabelrups
 • Ons milieumanagementsysteem is gecertificeerd volgens ISO 14001 en het bijbehorende energiemanagementsysteem volgens ISO 50001:2018
 • Medewerkers en klanten kunnen hun e-car opladen aan 20 oplaadpunten op onze bedrijfscampus
 • Medio 2021 zijn we op onze productielocatie in Keulen overgeschakeld op groene stroom en eind 2021 op klimaatneutraal gas en kunnen we een significante reductie van de CO2-uitstoot volgens Scope 2 voor 2021 melden vanaf het niveau van 2020
 • Sinds april 2022 is de CO2-voetafdruk gespecificeerd voor de meest gebruikte kunststof glijlagers. Het doel is om het voor alle glijlagers te kunnen identificeren. Iedereen die deze componenten voor zijn machine gebruikt, heeft een nauwkeuriger idee van de totale CO2-uitstoot die wordt gegenereerd

Volgens Scopes 1 en 2 zijn we vanaf april 2022 95% klimaatneutraal. We hebben nog veel werk te doen om onze CO2-voetafdruk verder te verkleinen, maar we kunnen allemaal meer leren over hoe u uw CO2-voetafdruk kunt verkleinen door naar andere bedrijven te kijken.

Comment on this article

Please write a comment.

Your comment will be moderated by an admin before activation.
Article keywords:

Newsletter:

Choose a topic now